WTCB - Technische Voorlichting - Uitvoering van metselwerk

WTCB - Technische Voorlichting - Uitvoering van metselwerk

Deze Technische Voorlichting is gewijd aan de uitvoering van dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van spouwmuren. Deze TV behandelt decoratief en niet-decoratief metselwerk uit baksteen, uit kalkzandsteen, uit granulaatbeton, uit geautoclaveerd cellenbeton, uit natuursteen of uit kunststeen dat beantwoordt aan deze specificaties, evenals metselwerk uit gipsblokken. Deze code van goede praktijk beschrijft de gebruikte materialen en de keuzecriteria. Ze vat de eisen die aan het metselwerk gesteld worden in functie van het gebruik samen en formuleert een reeks aanbevelingen voor de uitvoering die het onder meer mogelijk moeten maken om te voldoen aan de criteria voor de oplevering van de werken.

Lees de technische voorlichting