Kanaal Z brengt “Z-Bouw”, een nieuwe serie over de bouwsector

Kanaal Z brengt “Z-Bouw”,  een nieuwe serie over de bouwsector

Vanaf 18 november brengt Kanaal Z op donderdagavond de tiendelige reportageserie “Z-Bouw”. Daarin toont de zender, in samenwerking met BENOR, toonaangevende projecten en geven experts duiding bij de trends en evoluties in de bouwsector. Hoogkwalitatieve materialen, gebouwen en infrastructuur tillen de sector op tot een spil in de duurzame transitie.

De bouwsector is een speerpunt van onze economie. Hoewel ze vaak nog een traditioneel imago heeft, wordt de bouw stilaan een hoogtechnologische sector waar innovatie, duurzaamheid en digitalisatie centraal staan. Onlangs nog, in de aanloop naar de COP26-klimaatconferentie in Glasgow, bleek dat de bouwsector een belangrijke rol speelt in het halen van de klimaatambities.

In het kader van die klimaatdoelstellingen moet ook het Belgische gebouwenpatrimonium drastisch worden aangepakt. Grondige renovaties, sloop en heropbouw van verouderde complexen en investeringen in duurzamere, klimaatneutrale materialen moeten tot een energiezuiniger en duurzamer patrimonium leiden. Dit alles past ook perfect in het relanceplan van de Europese Commissie.

Alex Coene, Netmanager: “Ook op andere vlakken evolueert de bouwsector razendsnel. Nieuwe technologieën en processen helpen om werk te maken van circulaire bouwmaterialen, terwijl de kwaliteit van die materialen gegarandeerd blijft, onder meer dankzij het BENOR-keurmerk. Inzake waterbeheer zet de sector in op minder verharding, het hergebruik van regenwater en de aanleg van collectieve systemen. In de serie “Z-Bouw” krijgt de kijker alvast een beeld van hoe de sector meer dan ooit kwaliteit en duurzaamheid vooropstelt.”

Kanaal Z en Canal Z, de enige businesszenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, staan voor betrouwbare financieel-economische berichtgeving met een klare kijk op business, economie en geld. Het zijn beide open zenders met een generalistisch karakter die rationeel en verrijkend werken en zorgen voor duiding en inspiratie.