Producten / Diensten

Sectoren
Certificatie
Productfamilie
Producten in gebakken aarde BCCA Bouwproducten van gebakken aarde – Divers
Gevelbakstenen
Niet-decoratieve bakstenen
Dakpannen
Straatbakstenen
Tegels
Producten in vezelcement BCCA Dakelementen
Vezelcement – Leien
Vezelcement – Golfplaten
Natuursteen voor gebouwen BCCA Natuursteen
Bouwproducten uit natuursteen
Dakproducten BCCA Onderlagen
Glas BCCA Gelaagd glas
Isolerend glas
Betonherstelling BCCA Betonherstelling en –bescherming algemeen
Coating
Herstelmortsels – EN 1504
Lijmen
Injecties
Verankeringen
Anti-corrosie
Waterafvoer BCCA Waterafvoer en riolering
Kunststofleidingsysteem en aanverwante producten BCCA Thermoplastische buizen & hulpstukken
Thermohardende buizen & hulpstukken
Kleine waterzuiveringsinstallaties (KWZI) BCCA Kunststofonderdelen voor KWZI
Beton BE-CERT Stortklaar beton
Beton BE-CERT Leveringen in onderaanneming-Verhuurbedrijven
Granulaten BE-CERT Granulaten
Mortels BE-CERT Metselmortel
Hulpstoffen BE-CERT Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel
Cement BE-CERT Cement
Cement BE-CERT Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw
Kalk BE-CERT Bouwkalk voor grandstabilisatie
Vliegas BE-CERT Vliegas voor beton
Betonproducten PROBETON Betonmetselstenen (gewone lichte granulaten)
Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen
Metselstenen van kalkzandsteen
Elementen van gewapend geautoclaveerd cellenbeton
Geprefabriceerde betonnen potten voor combinatievloeren
Geprefabriceerde producten van ongewapend, gewapend en van staalvezelversterkt beton voor infrastructuurwerken
Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton
Geprefabriceerde betonproducten – rechthoekige kokerelementen
Cirkelvormige geperforeerde en poreuze buizen van ongewapend beton voor draineer- en infiltratieleidingen
Geprefabricveerde betonnen bakken voor waterafvoer
Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton
Geprefabriceerde bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater
Grasbetontegels
Waterdoorlatende betonstraatstenen en -tegels
Betonnen draineer- en doorgroeiplaten voor grond- en/of taludbekleding
Geprefabriceerde betonnen elementen voor afschermende constructies voor wegen
Betonstraatstenen met gekliefd zichtvlak
Geprefabriceerde betonproducten – straat- en tuinmeubilair
Geprefabriceerde betonproducten – keermuurelementen
Betonstraatstenen
Betontegels
Betonboordstenen
Betondakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en gevelbekleding
Geprefabriceerde betonproducten
Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton
Geprefabriceerde betonproducten – geribde vloerelementen
Geprefabriceerde betonproducten – lijnvormige dragende elementen
Geprefabriceerde betonproducten – holle vloerelementen
Geprefabriceerde betonproducten – breedplaten voor vloersystemen
Geprefabriceerde betonproducten – roostervloerelementen voor stalgebouwen
Geprefabriceerde betonproducten – funderingselementen
Geprefabriceerde betonproducten – trappen
Geprefabriceerde betonproducten – wandelelementen
Geprefabriceerde betonproducten – funderingspalen
Geprefabriceerde betonproducten – balken voor combinatievloeren
Staal voor gewapend beton OCBS Warmgewalste en koudvervormde stalen : productie, bewerking, verdeling
Voorspanstaal OCBS Staven, draden en strengen : productie, bewerking, verdeling
Verticale signalisatie OCBS Lichtmasten : productie, bewerking, verdeling
Verticale verkeerstekens : productie, bewerking, verdeling
Brandbeveiliging & intrusie ANPI Brandwerende deuren
Haspel (brandslangen)
Brandkraan (brandbluspomp)
Brandwerende dekens
Vlamdovende afvalbakken
Kluis
Rioleringselementen in gres COPRO Buizen, hulpstukken en verbindingen
Adapters, koppelstukken en flexibele koppelingen
Componenten van mangaten en inspectiekamers
Doorpersbuizen
Brandblussers APRAGAZ Draagbare brandblussers
Mobiele brandblussers
Kunststoffen COPRO Afdichtingen elastomeren
Geosynthetische producten
Afschermende constructies voor wegen COPRO Geleideconstructies van staal
Geleideconstructies van in-situ beton
Geleideconstructies van hout-metaal
Obstakelbeveiligers en beginconstructies
Gietijzer COPRO Leidingen en toebehoren – afvoer
Leidingen en toebehoren – waterleiding
Wegenisproducten – afsluitingsinrichtingen (d: 10 mm)
Wegenisproducten – afsluitingsinrichtingen (d: 7 mm)
Wegenisproducten – waterontvangers
Boomroosters
Wegmarkeringen COPRO Glasparels en stroefmakende middelen
Verven
Thermoplasten
Koudplasten
Voorgevormde markeringen
Andere markeringsproducten
Granulaten COPRO Gerecycleerde granulaten
Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels in wegenbouw
Hydraulisch gebonden mengsels COPRO Hydraulisch gebonden mengsels van korrelige materialen
Natuursteen voor wegenis COPRO Natuursteen
Buitenplaveien (tegels) van natuursteen
Straatkeien van natuursteen
Boordstenen van natuursteen
Classificatie van gesteenten
Technische voorschriften voor carbonaatrijk sedimentair gesteente
Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 50 IE CERTIPRO Geprefabriceerde septische tanks
Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater
Kunststof buizen BCCA Kunststof buizen in PVCC
Kunststof buizen in PE
Kunststof buizen en koppelstukken in PVC
Buizen, toebehoren, dichtingen en controleputten voor UP-GF buizen
Fillers voor bitumineuze mengsels COPRO
Bitumenafdichtingen BCCA
Nodulair gietijzeren buizen, koppelstukken, toebehoren en hun verbindingen voor afvalwatertoepassingen COPRO
Wegenbeton COPRO Ter plaatse gestorte betonmengsels voor cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen