Benor VZW

De vzw Benor werd in 2012 opgericht om het collectieve label van overeenkomstigheid te beheren en haar algemeen belang te beschermen.

Daarnaast buigt de vzw zich ook over de controle van de geharmoniseerde toepassing van het collectieve label Benor op verschillende sectoren, producten, processen en diensten.

Raad van Bestuur

Meekels Paul, Voorzitter
Maas Stef, Ondervoorzitter

Mevrouw Wuyts Ilse
De heer Van de Velde Didier
De heer Velleman Bart
De heer Monoitte Philippe

De heer Ghijsels Yves
De heer Block Didier
De heer Gérard Alain
De heer Van Hoe Marnix

De heer Camerlynck Hervé
De heer Calozet Michel
De heer De Vylder Peter
Mevrouw Van Loock Christel

De heer Van Loo Dirk
De heer De Blaere Benny
De heer Verhoyen Alain
De heer Redant Kris
Mevrouw Ladang Caroline