Quality2Build

Quality2Build, het 100% digitale platform

Om het raadplegen van bouwmaterialen te vergemakkelijken, werd besloten een online platform op te richten onder de naam Quality2Build. Het doel van dit platform is om te fungeren als een zoekmachine die per categorie de verschillende bouwmaterialen weergeeft die onder een certificaat vallen (bv. houtproducten, granulaten, enz.), met als algemeen doel om het leven van de actoren in de sector te vergemakkelijken.

De zoekmachine van bouwmaterialen van gecertificeerde kwaliteit

Door beroep te doen op goedgekeurde en gecertificeerde producten, bouwsystemen en bouwbedrijven verzekert u zich van een volledige beheersing van essentiële technische en duurzaamheidsrisico’s en vermijdt u gebrek aan kwaliteit en onvoorziene kosten.

Om de informatie over kwaliteitsverklaringen gestructureerd en digitaal toegankelijk te maken hebben de merkeigenaars: de vzw BENOR, de vzw BUtgb en de vzw COPRO samen met de vzw BUCP, de vereniging van certificatie-, inspectie- en attesteringsinstellingen en laboratoria in België, de handen in mekaar geslagen om dit uniek digitaal toegangsportaal ter beschikking te stellen.

Het gebruik van dit toegangsportaal en zoeksysteem is en blijft volledig kosteloos.

Beheersing van risico’s in de bouwsector ondersteund door publiek beschikbare kwaliteitsverklaringen en kwaliteitsmerken.

Reeds meer dan 60 jaar wordt de beheersing van risico’s in de bouw ondersteund door publiek beschikbare kwaliteitsverklaringen en kwaliteitsmerken voor producten, bouwsystemen en bouwbedrijven zoals het BENOR-merk, de ATG, het COPRO-merk en andere.

Deze verklaringen zijn gebaseerd op geschiktheidsonderzoek en certificatie volgens de internationale normen door onafhankelijke instellingen en staan ten dienste van alle openbare en private bouwheren en bouwactoren.

Bedrijven die voor hun producten, bouwsystemen of diensten een goedkeuring of certificaat aanvragen, engageren zich om de kwaliteit ervan te verzekeren en worden daarbij op regelmatige basis gecontroleerd.

De regels voor het bekomen van een dergelijke kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de Belgische en internationale normen en specificaties en op controleprocedures, die per sector worden bepaald in consensus tussen alle betrokken stakeholders.

Alle informatie wordt gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bevoegde instelling en wordt permanent actueel gehouden.