Bouw- en vastgoedcahiers

Bouw- en vastgoedcahiers
De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector.

Wat betekenen die afkortingen precies? Welke specificaties of certificeringen dekken ze? Welke functies en draagwijdte hebben die? Met wat voor producten of diensten houden ze verband? Wat is hun onderlinge hiërarchische verband en wat voor waarborg bieden ze? Hoe en door wie worden ze uitgewerkt of bekrachtigd?

Stuk voor stuk vragen die de bouwprofessional zich mogelijk stelt wanneer hij wordt geconfronteerd met het grote aantal verschillende referenties en labels, die onduidelijkheid en verwarring kunnen zaaien. Om een beter inzicht in de materie te verschaffen en een beter gebruik van die instrumenten te bevorderen werd deze gids opgesteld.

Deze gestructureerde presentatie van alle reglementaire en contractuele voorschriften, regels van de kunst en goede praktijken, certificaten en labels, zowel de verplichte als de vrijwillige, wordt in de bijlagen aangevuld door een woordenlijst, index en een drietalige tabel met afkortingen. Dit beknopte overzicht van de voorschriften en kwaliteitskeurmerken is een interessant hulpmiddel voor bouwprofessionals en juristen.

Lees alvast een korte samenvatting van het boek