Quality2build, de zoekmachine van bouwmaterialen van gecertificeerde kwaliteit

Quality2build, de zoekmachine van bouwmaterialen van gecertificeerde kwaliteit

Om het raadplegen van bouwmaterialen te vergemakkelijken, werd besloten een online platform op te richten onder de naam Quality2Build. Het doel van dit platform is om te fungeren als een zoekmachine die per categorie de verschillende bouwmaterialen weergeeft die onder een certificaat vallen (bv. houtproducten, granulaten, enz.), met als algemeen doel om het leven van de actoren in de sector te vergemakkelijken.