VLARIO-dag in Antwerpen

VLARIO-dag in Antwerpen

Op 2 april 2019 vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats met als thema “Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper”.

En nu?

Dit thema werd bewust gekozen, want actieve betrokkenheid van iedere gemeente is nodig om schade door wateroverlast te beperken, een goede waterkwaliteit te garanderen en een duurzaam rioleringsbeleid te voeren.

BENOR deelde samen met COPRO een stand op de VLARIO-dag en blikt terug op een geslaagde editie die op een grote opkomst kon rekenen. Een werkelijk succes!