Normen, productcertificatie en kwaliteitslabels: wegwijs in het doolhof

Normen, productcertificatie en kwaliteitslabels: wegwijs in het doolhof

Voor aannemers zijn de technische prestaties van bouwproducten een essentieel gegeven. Als u een bepaald bouwproduct gebruikt, wilt u immers zeker zijn van een aantal zaken. Is het product geschikt voor de toepassing in kwestie? Gaat het om een kwaliteitsvol product? Hoe wordt het correct verwerkt? Is het niet schadelijk voor mens of milieu?

De vraag is waar u die informatie vindt en op welke betrouwbare gidsen u kunt terugvallen. In hoeverre kunnen normen, productcertificering en kwaliteitlabels u daarbij helpen? Bent u bijvoorbeeld verplicht om na te gaan of de producten op de werf een CE-markering dragen? Wat houdt die CE-markering precies in? Waarin verschilt ze van BENOR en ATG? Zijn alle kwaliteitslabels even betrouwbaar? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid als uw bouwheer een bepaalde norm niet wil naleven?

In deze brochure gaan we dieper in op die vragen. U verneemt waarom de technische voorlichtingen (TV) erg belangrijk zijn voor uw dagelijkse praktijk en waarom ook de technische specificaties (STS) die momenteel een actualisering ondergaan, zeker uw aandacht verdienen. U ontdekt de beperkingen van een CE-markering en komt te weten op welke manier labels als BENOR en ATG een mouw kunnen passen aan die beperkingen. Omdat niet alle keurmerken vergelijkbaar zijn, geven we u ook mee hoe u kritisch kunt peilen naar de betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de informatie die een label bevat.

Gewapend met die kennis vindt u voortaan hopelijk probleemloos de juiste route in de doolhof aan reglementeringen en vrijwillige initiatieven in verband met productspecificaties en labels.

 Faba – Normen producten en keurmerken.pdf