Kwaliteit en duurzaamheid in overheidsopdrachten

Kwaliteit en duurzaamheid in overheidsopdrachten

Voor overheden (voorschrijvers en auteurs van typebestekken) zijn de technische prestaties van bouwproducten en de manier waarop werken worden uitgevoerd essentiële gegevens. Als u een bepaald bouwproduct voorschrijft, wilt u immers zekerheid over een aantal dingen. Is het product geschikt voor de toepassing in kwestie? Gaat het om een kwaliteitsvol product ? Hoe wordt het correct verwerkt? Is het niet schadelijk voor mens of milieu? Wat is toegelaten door de reglementering op de overheidsopdrachten? Hoe wordt ze toegepast in de drie gewesten?

De vraag is ook waar u die informatie vindt en op welke betrouwbare gidsen u kunt terugvallen. In hoeverre kunnen normen, productcertificering en labels u daarbij helpen? Bent u bijvoorbeeld verplicht om na te gaan of de producten op de bouwplaats een CE-markering dragen? Wat houdt die CE-markering precies in? Waarin verschilt ze van het BENOR-label? Zijn alle labels even betrouwbaar? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid als u wilt afwijken van een bepaalde norm?

 Benor_kwaliteit_duurzaamheid-2017-nl.pdf