Het BENOR-label in de schijnwerpers op Batibouw

Het BENOR-label in de schijnwerpers op Batibouw

Het BENOR-label blijft in de ogen van de spelers uit de bouwsector garant staan voor kwaliteit en ernst. Meer dan een honderdtal bouwproducten voor de ruwbouw en wegenwerken, producten voor brandbeveiliging en inbraakpreventie en preventie van milieurisico’s, worden momenteel gecontroleerd via het BENOR-label. Een dertigtal belangrijke spelers van de bouwsector getuigen naar aanleiding van Batibouw over hun vertrouwen in de kwaliteit van de BENOR-certificatie. Hier vindt u hun getuigenissen.

Aannemers, architecten, hoge ambtenaren en producenten van bouwmaterialen dragen elke dag bij tot bouwprojecten. Ze moeten hun activiteiten echter wel kunnen uitbouwen met de zekerheid dat de uitgevoerde producten van goede kwaliteit zijn. BENOR sprak een dertigtal van deze spelers ter gelegenheid van Batibouw. Hun getuigenissen laten er geen twijfel over bestaan: het kwaliteitslabel BENOR blijft een referentie in de bouwsector. Beter nog, het label ontwikkelt zich steeds meer in de sector van de materialen en de systemen voor brandbeveiliging en inbraakpreventie.

Een garantie die steeds meer van nut is. Op 1 januari 2018 zal de verplichte verzekering gewenst door minister Kris Peeters, belast met Economische Zaken en Consumentenbescherming, de schade die verband houdt met de tienjarige garantie dekken. Zelfs al is dit soort problemen zeer zeldzaam zijn in de Bouw, kunnen deze te maken hebben met de kwaliteit van uitgevoerde bouwmaterialen. Een risico dat producenten, aannemers, architecten en openbare opdrachtgevers liever niet lopen. Ze herinneren daar nog eens allen samen heel duidelijk aan.

BENOR is eigendom van het NBN (Bureau voor Normalisatie) dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen. Het NBN is een instelling van openbaar nut waarvan de Voogdijminister de federale Minister bevoegd voor Economie is. De opdracht van het NBN werd bepaald door de Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie en aangepast in de Wet van 28 februari 2013 betreffende de invoering van het Wetboek van Economisch Recht.